خرمشهر

... و خدا برای آزاد نمودن خرمشهر 578 روز فکر کرد. 

/ 5 نظر / 15 بازدید
مهدی

578 روز طول کشید تا لایق لطف خدا شویم در آزادسازی خرمشهر

ی/ف

و بیشتر از 30 ساله که داره میزنه تو سره خودش که چرا این بلا رو به سر ایران آورد

پرند

خدا خودشم تو کار اینا مونده الان!

و همانا داشت به انفجار نور فکر می کرد و کف های دهانش را پاک می نمود عزیزم!

اراکده ام