اعدام

امشب که من می خوابم

زنی تنها

در انزوا اعدام می شود. 

نه طعم آدامس خرسی، نه هم آغوشی داغ خاطره ای خواهد بود در ذهن او

خوراک سوروسات کرم ها مهیاست. 

/ 4 نظر / 18 بازدید
اراکده

[سوال]

شب موعود رسید چیزی به خاطر ندارم امشب حکمم را اجرا می کنند

نیلوفر

شب موعود رسید چیزی به خاطر ندارم امشب حکمم را اجرا می کنند