مثبت

بهترین قسمت داستان اول آن است. دقیقا آن جایی که صبح از خواب بلند می شوی و می بینی گلویت درد نمی کند.

/ 4 نظر / 7 بازدید
fafa

خوبه كه بهتري...

کاسنی!

من عاشق نوشته های یه خطی ام. انقذه خوبه ... [نیشخند]