تو

کدامین خط عابر

راه رسیدن به دستان توست

تویی که سالهاست بازنشسته ای

در میان انبوه فرشتگانت.

/ 2 نظر / 21 بازدید
Drago

تو منو یادته؟ یادته یه موقع اینجا داستان های شوکا بود؟ یادته داستان های فمینیستی مینوشتی؟

بهارآذر

فرشته جد و آبادته زنیکه! پاشو بیا بابا