لبخند و گلوله

گاهی باید لحظه ای درنگ کرد

لبخندی زد

و تنها ، تنها با یک گلوله

با لبخندی شیرین

شاهکاری فراموش نشدنی آفرید .

/ 6 نظر / 4 بازدید
کتایون

یعنی اون لبخند روی اون اثر باقی می مونه؟‌

نویسنده

و گاهی تنها با یک لبخند و بی گلوله! شاهکارهای تسخیر کننده. و حتی آفرینده را..

سیدو

من این گلوله را یک گلوله برفی فرض کردم که مثلن پرتاب میکنم به دوستی . و هومممممممم بعدم با لبخند رضایت به قیافه اون دوستم نگاه می کنم.[نیشخند]