عین یک قطار قدیمی

دلم چیزهای نو می خواهد . می دانم ، می دانم شما هم دارید به من می خندید .

 

زن با وقار ، آهسته، آهسته عرض اتاق خواب را طی کرد . آفتاب بی رمق گوشه‌ای از تخت ، بناگوش مرد را پر کرده بود . پرده را کنار زد و با دقت به کوچه‌ی خلوت نگاه کرد . بوی نان سنگک هوش از سرش می برد .

- همه چیز زیباست به جز خواب‌های من .

مرد لقمه‌ای برایش می گیرد و به دستش می دهد .

- بی خوابی چون زیاد می خوری .

- زیاد فکر می کنم .

- قبل از خواب زیاد بستنی می خوری ، زیاد می خوری ، زیاد فکر می کنی .

با خود فکر کرد عصبیم . این تنها چیزی است که تو درک نمی کنی .

- شاید حق با تو باشد .

زن بلند می شود و بساط صبحانه را از روی میز جمع می کند . مرد به تلویزیون پناه می برد.

- بیدارش کنم ؟

- نه بگذار بخوابد . دیشب خیلی دیر خوابید . از سال دیگه باید صبح زود بلند شه بره مدرسه. بذار این یه سال هم راحت بخوابه .

 

چند سال پیش بود ؟ همین موقع . نه ماهه بود . با آن شکم برآمده ، پوست کشیده شده و رگ‌های بیرون زده . 

- آژانس بگیر .

- خودم می رم .

- متاسفم من نمی تونم برسونمت . آژانس بگیر .

- گفتم خودم می رم .

 

صدای بوق مایکرویو به گوش می رسد . مرا باز کنید ، گرمم است . سرش را بلند نمی کند .

- بشقابت را در بیار .

- مگر تو نمی خوری ؟

- من سیگار می خورم . تو ناهارت را بخور .

- دست بردار . بسه . نمی گم خسته ام کردی . نه ! چون دوستت دارم ولی خودت ، خودت چی ؟

زن با خودش فکر کرد من ! من! چه کلمه‌ی عجیبی . صدای ترحم می آید ، بوی شفقت ! خیلی وقت است می داند باید کاری بکند .

 

- کجاست ؟

- رفته حیاط بازی کنه . دیگه وقتشه براش دوچرخه بگیریم .

- سربازیشو بگو .

- اوه کو حالا تا سربازی . می گم فکر و خیالت زیاده .

 

زن از خواب بیدار شد . ساعت پنج بعد از ظهر را نشان می داد . به اتاق خواب نگاه کرد . خبری از مرد نبود ، خبری از او نبود  حتی از آفتاب بی رمق. غذای نیمه تمام مرد در بشقاب روی پاتختی ماسیده بود .  بلند شد و بشقاب را برداشت . به سمت آشپزخانه رفت . آه چقدر دلش برای آشپزخانه تنگ شده بود . کابینت‌ها را با ولع باز کرد . همه چیز را گرد و خاک گرفته بود. گفته بود کسی را بیاورد خانه را تمیز کند . گفته بود به خاطر رسیدگی به بچه به این کارها نمی رسد . شش سال نرسیده بود ، باید بزرگش می کرد ، سربازیش چه می شود ، دانشگاه ! گفته بود آورده است ولی حالا همه چیز را گرد و خاک گرفته بود . قابلمه‌ها را بیرون کشید ، می خندیدند ، لبخند زد . بر در سفید و سرد مایکرویو دست کشید. دلش می خواست یخچال را بغل کند . صورت خودش و مرد روی در بی رمق یخچال لبخند می زد . هنوز او به دنیا نیامده بود . صدای در آمد . آنها بودند . پدر و پسر ، به استقبالشان رفت . کیسه‌ی سنگین خرید را به دستش دادند.

 

- بیدار شدی ؟ چیزی می خوای برات بیارم ؟

زن از آشپزخانه به گوشه‌ی رختخواب پناه برد . صدای اذان می آمد . غروب شده بود ، بغض داشت اما اشک نریخت .  

- پنجره را ببند سردم است . خودکار و دفترچه‌ی یادداشتم رو هم بده .

- می خوام باهات حرف بزنم .

- پس سیگارم رو بده .

به مرد نگاه کرد . مرد تند تند حرف می زد .  مرد در میان دود می آمد و می رفت ، مثل فکرهای او ، مثل خوابهایش . حرفهایش را نمی شنید . انگار مرد را بی صدا کرده باشند . خنده اش گرفت . مرد بی صدا خنده دار بود.

- دکتر گفت در آلمان این عمل با موفقیت انجام شده . موردهایی مثل تو زیاد بودند و هستند. جای امیدی هست .

فریاد می زند ولم کن . نمی خواهم .

- نمی دانم .

- می گفت جلسات روانکاوی ، فیزیوتراپی ...

- او چی ؟ اوهم بر می گردد ؟ چند سال گذشته است ؟ شش سال .

- می گفت به اعصاب شوک می دن . مجبورشون می کنن راه بیفتن . دوباره راه می یفتی . عین یک قطار قدیمی. نگران نباش. با هم می ریم و تمومش می کنیم .

-او چی ؟ او بر می گرده ؟

- هنوز نیامده بود. برای کسی که هنوز نیامده بود غصه نخور.

-  من مقصر بودم .

- شاید هم من .

نا نداشت حرفی بزند .

مرد زیرسیگاری را نزدیک دستش گذاشت و از اتاق خارج شد . صدایی از دور گفت  هر وقت خواستی بگو بیام لگن زیرت بذارم.

 

 

/ 17 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
fafa

یه کم قاطی کردم...مادر فرزندش رو از دست داده بود و زمین‌گیر شده بود و داشت بودنش رو آرزو و تصور می‌کرد؟ اگه درست فهمیدم واسه خودم جایزه بخرم[نیشخند]

رحیم

ممنون از حضورتون . یکمی با نگاهتون موافق نیستم .نگاهتون بسیار تلخه.من هم قبول دارم زنان بسیاری در جامعه دچار مشکلات جامعه مردسالار هستند .اما تجمیع آن در نگاه فمینیستی تلخ کاری راهگشا نیست کمی هم باید امید تزریق کرد.

محمدرضا قاسمی

سلام پیرو دعوت های قبلی این بار... شما به یک شکار دعوت شده اید... بر هیچکس پوشیده نیست که این یک دعوت رسمی است