اس ام اس

سال پیش همین روزها بود که مرا دستگیر کردند، شبانه بود گویا خیلی خاطرم نیست . به مدت چند ماه در زندان بودم و هیچ امیدی به آزادی نداشتم. وقتی هم از سرنوشت خودم سئوال می کردم می گفتند نقص فنی در زیرساختهای مخابراتی و لا غیر. نه دادگاهی و نه چیز دیگری ، تا اینکه پس از مدتی مرا هم خدا آزاد کرد. 

از دفترچه خاطرات یک اس ام اس 

/ 4 نظر / 17 بازدید
اراکده

[گل]