20

به آن زنی فکر می کنم که بمبی در کیفش داشت و ساعت شش و نیم صبح از همه چی می نالید. به آن زن که چشمانش چیزی را نشان نمی دادند ، نه امید ، نه عشق و فقط مصمم بودند ، مصمم تر از همیشه. به آن زنی فکر می کنم که دقیقا کنار من در تاکسی نشسته بود و من تا نیم ساعت بعد نفهمیدم بمبی در کیفش دارد . بمبش صدا نمی داد ، تیک تاک نمی کرد مثل آنچه در فیلم ها دیده ایم و او مرتبا از من ساعت می پرسید و می گفت نیم ساعت بیشتر وقت ندارد . به آن زنی فکر می کنم که کرایه نفر سوم را نیز حساب کرد تا زودتر راه بیفتیم و زیر لب گفت تو هنوز خیلی جوانی ! و من به او نگاه کردم که سی و خرده ای بیشتر نداشت و مصمم بود . از همه چیز حرف می زد و می گفت باید کاری کرد ، در دل می گفتم چه کاری ؟ چه کاری جز فرار ؟ و او مصمم بود تا کاری انجام دهد . به آن زن فکر می کنم که راس ساعت هفت صبح در مرکز شهر خودش را منفجر کرد و دیگر لباسهایش بوی پیاز داغ و سبزی قرمه نمی دادند و اعتقاد داشت من هنوز جوانم.

/ 2 نظر / 8 بازدید
اراکده

نامش چی بود او ؟ شهادت طلب ؟ ترورریست؟ کامیکازه؟ کینگ کونگ؟ انقلابی؟ چرا من و امثال من باید بمیریم تا مردمی نفهم میراث خوار چیزی باشند که لیاقت اش را ندارند... بگذار خودشان بمیرند.. همانها که ده تا ده تا مدرک علوم استراتژیک و دکترای کوفتی افتخاری توی کشوی میزشان است.همان ها که مرکز دکترین دارند و در مورد تمام معادلات دنیا فکر می کنند جز معادلات ساده آدم بودن. سات گفتن و زندگی بخشیدن. بگذار انها منفجر شوند... من و تو و او هنوز جوانیم.. بگذار خودشان بروند بهشت و فرشته و ملائکه انها را باد بزنند

fafa

او هم هوز جوان بود...حقیقی بود این نوشته‌ات؟ اما برای چی برای کی؟....