تنوع - تهوع

 به مقداری تنوع جهت ادامه زندگی نیازمندیم. 

/ 3 نظر / 5 بازدید
شرفی

این هم تنوع.... [گل][گل][گل][گل] موفق وپیروز باشی.[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

شرفی

نيست معني عاشقان را خستگي...چونكه نيروزاست اين دلبستگي.