عروج

خیابان کارگر شمالی

تقاطع خیابان شهید صالحی و کوچه خسروی

هنوز تو را به یاد دارد

ذهن من هنوز تو را به یاد دارد

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
یکی از میان قدیسین

[ناراحت]

بهارآذر

دلم واست تنگ شد قد همون تقاطع شوکا !